admin

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ

Enerji verimliliği ve güvenliğine dayalı ölçüm yapılarak ilgili kurumlara topraklama raporu hazırlanması ve ölçümlere bağlı gerekli düzenlemelerin yapılması.